Vingespenn

30-38 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, østover til Turkmenistan. I Nord-Europa har den inntil nylig vært oppfattet som immigrant, men har i senere år etablert seg i det aller sørligste Skandinavia.

Utbredelse i Norge

Første funn i Norge ble gjort i Larvik i Vestfold i 2013. Siden er arten funnet flere ganger langs kyststripa i sør. Det er trolig at den vil etablere seg i Norge.

Unge stadier

Larven lever på gress og andre lave planter.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli og medio august - september i to generasjoner.

Økologi

I ulike biotoper.