Vingespenn

22-27 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er gulbrune med brunsvart bestøvning langs ytterkanten og på ribbene. Frynsene er gulhvite. Hos hannen har framvingen en smal, svart duftskjellstrek.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra de nordligste områdene, Nord-Afrika, Tyrkia og østover til Amur. Forekommer også i Nord-Amerika hvor den sannsynligvis er blitt innført fra Europa.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig i den sørlige delen av Buskerud, og funnet i tilgrensende deler av Oppland og Vestfold. Arten fantes tidligere i Aust-Agder og Akershus, men forsvant helt fra vår fauna på slutten av 1800-tallet før den uventet dukket opp igjen i Hokksund i 1977.

Unge stadier

Larven lever på timotei, lodnegras (Holcus), kveke, hestehavre og andre gressarter.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

På veikanter, gressbakker og enger, helst på sandig jordbunn. Den voksne sommerfuglen soler seg med bakvingene flatt utbredt og framvingene holdt skrått oppover.