Forsker ved Seksjon for forskning og samlinger, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Hallvard Elven
Bidrag