Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Formica fusca
Vimeo video: Coelioxys conica og Megachile circumcincta
Vimeo video: Tolmerus atricapillus
Vimeo video: Chrysis angustula og Symmorphus bifasciatus
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Svart tremaur
Vimeo video: Myrmica sulcinodis
Vimeo video: Formica lugubris
Vimeo video: Formica suecica 10
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: