Polarhumle. Alpehumle.
  • Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

Polarhumle er en høyfjellsart som utpå sommeren først og fremst er å finne i kalkrike områder i mellomalpin sone. Den kan lett forveksles med de tre andre svart- og rødfargete humleartene i fjellet, men er nokså stor og utpreges av at rødfargen på bakkroppen er ganske blek.

Polarhumle Bombus pyrrhopygus Friese, 1902
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.

Alpehumle er en av de største humlene i fjellet og ses ofte på blomstrende vier om våren. Pelsen er svart på mellomkroppen og oransjerød på hele bakkroppen unntatt første ledd som er svart. Dronninger og hanner kan kun forveksles med polarhumle, mens arbeiderne kan forveksles med dronninger av berghumle og lapphumle.

Alpehumle Bombus alpinus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.