Voksvinger.
  • Creative Commons Attribution | Teemu Rintala | Timo Lehto

Voksvinger er insekter som de færreste legger merke til. Totalt er det kjent ca. 450 arter, og i Europa finnes 59 av disse. I Norge er det registrert ni arter, og i våre naboland finnes ytterligere tre arter.

Voksvinger Coniopterygidae Burmeister, 1839
Creative Commons Attribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet