Humler. Fjellhumle.
  • Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

Humlene tilhører de mest iøynefallende insektene i vår del av verden. De utgjør viktige komponenter i økosystemer gjennom sin avgjørende rolle som bestøvere (pollinatorer) for en rekke planter. På våre breddegrader er humlene både tallrike og vidt utbredt i mange naturtyper fra kyst til fjell. Av verdens mer enn 250 humlearter er hele 35 påvist i Norge.

Humler Bombus Latreille, 1802
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning

Fjellhumle er en stor art som forekommer i fjellbjørkeskogen og over tregrensa. Den har et karakteristisk fargemønster med varmt gulbrune fargebånd. Melanistiske individer er vanlige, og disse er svarte med skittenhvit til rød bakstuss og kan minne om tyvhumle.

Fjellhumle Bombus balteatus Dahlbom, 1832
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.