Viftevinger.

Viftevingene utgjør kanskje den mest enigmatiske insektordenen, og slektskapet mellom disse små, parasittiske insektene og de øvrige insektordenene har vært debattert i over hundre år.

Viftevinger Strepsiptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo