Sjuprikket marihøne. Sekstenprikket marihøne. Sjakkbrettmarihøne. Toprikket marihøne.

Sjuprikket marihøne er uten tvil vår mest kjente art av marihøner. Den er stor og karakteristisk med sine lite variable fargetegninger. Arten er svært vanlig over hele landet og finnes nesten overalt, til og med i fjellet. Den har et allsidig kosthold som domineres av bladlus. 

Sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.

Sekstenprikket marihøne er en vanlig art som er vidt utbredt over hele landet. Den forekommer helst i løvskog, parker og hager. Den gjenkjennes på stor kroppsstørrelse og grunnfargen som er lysere oransje enn andre arter med mange lyse flekker.

Sekstenprikket marihøne Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.

Sjakkbrettmarihøne er en svært vanlig art i store deler av Sør-Norge. Med sitt karakteristiske fargemønster i gult og svart er den lett å identifisere. Arten lever av andre insekter og finnes i en rekke ulike naturtyper fra skog til åpenmark, men går ikke opp i fjellet. 

Sjakkbrettmarihøne Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.

Toprikket marihøne er en av våre best kjente marihønearter som ofte finnes innendørs i forbindelse med overvintring. Den forekommer i en rekke ulike naturtyper, men er spesielt vanlig i kulturlandskapet og urbane strøk. Arten har både svarte og røde fargemorfer, men den røde med to svarte flekker er mest vanlig. 

Toprikket marihøne Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.