Nebbmunner Hemiptera Linnaeus, 1758

Nebbmunnene utgjør en av de største insektordnene, og er den største av de hemimetabole insektordenene. Nebbmunnene er en svært variert orden som omfatter tre meget ulike hovedgrupper: teger, sikader og plantelus. Felles for alle er at fødeopptaket skjer gjennom en leddelt, nebbformet sugemunn (rostrum), og at munnpalpene er helt fraværende. De fleste nebbmunner lever av plantesaft, men blant tegene finnes det også mange rovlevende og noen blodsugende grupper. Nebbmunnene omfatter mange viktige skadedyr på avlinger. De fleste av disse tilhører gruppen plantelus.

Nebbmunner Hemiptera Linnaeus, 1758
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo