Kakerlakker.

Kakerlakkene er en liten orden med mellomstore til store vingede insekter. De fleste artene lever i tropiske og subtropiske strøk, men mange arter har tilpasset seg et liv i menneskeboliger og har slik klart å spre seg til alle deler av verden.

Kakerlakker Blattodea
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo