Sjuprikket marihøne. Harlekinmarihøne.

Sjuprikket marihøne er uten tvil vår mest kjente art av marihøner. Den er stor og karakteristisk med sine lite variable fargetegninger. Arten er svært vanlig over hele landet og finnes nesten overalt, til og med i fjellet. Den har et allsidig kosthold som domineres av bladlus. 

Sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.

Harlekinmarihøne er en fremmed art i Norge og har i løpet av få år etablert seg utendørs her i landet. Spesielt i Oslo har den blitt veldig vanlig de siste årene. Tilfeldige funn knyttet til importerte varer er gjort flere steder nordover til Nordland. Arten spiser hovedsakelig bladlus, men kan også spise andre insekter, samt frukt og bær. 

Harlekinmarihøne Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.