Tovinger.

Tovingene omfatter mygg og fluer og utgjør en av de største insektordnene. Tovingene er også den mest økologisk diverse insektordenen.

Tovinger Diptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo