Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 6 195
Limniske 1 212
Terrestriske 4 979
Marine 4
Antatt antall uoppdagede arter 1 893
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder