Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 6,195
Limniske 1,212
Terrestriske 4,979
Marine 4
Antatt antall uoppdagede arter 1,893
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder