Humler Bombus Latreille, 1802

  • | Frode Ødegaard

Humlene tilhører de mest iøynefallende insektene i vår del av verden. De utgjør viktige komponenter i økosystemer gjennom sin avgjørende rolle som bestøvere (pollinatorer) for en rekke planter. På våre breddegrader er humlene både tallrike og vidt utbredt i mange naturtyper fra kyst til fjell. Av verdens mer enn 250 humlearter er hele 35 påvist i Norge.

Humler Bombus Latreille, 1802
| Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning

Steingjøkhumle Bombus rupestris (Fabricius, 1793)

  • | Arnstein Staverløkk

Dronningen hos steingjøkhumle er stor og svært karakteristisk og med sine mørke vinger. Arten er den eneste gjøkhumla i Norge som er svart med rød bakstuss. Den er sosialparasitt på steinhumle. Steingjøkhumle har blitt mer vanlig de senere årene i takt med verten, og er lokalt ganske tallrik på Østlandet.

Steingjøkhumle Bombus rupestris (Fabricius, 1793)
| Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning