Vepser Hymenoptera

Vepsene utgjør den nest største insektordenen, og kan forventes å være den største når også ubeskrevne arter regnes med. Vepsene oppviser enorm variasjon i levevis, men det store flertallet av artene lever som parasittoider på andre leddyr. Blant parasittoidene finner man verdens minste flygende insekt, en dvergveps med kroppslengde på bare 0,15 mm. Vepsene er imidlertid best kjent for de sosiale artene innenfor broddvepsgruppene maur, bier, humler og stikkveps. De sosiale vepsene danner kolonier av hunnlige arbeidere som ledes av én eller flere dronninger. Sosiale veps spiller flere nøkkelroller i økosystemet. Maur og stikkveps er viktige predatorer, mens bier og humler spiller en ekstremt viktig rolle som pollinatorer både i naturen og i landbruket.

Vepser Hymenoptera
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Gullvepser Chrysididae Latreille, 1802

  • | Arnstein Staverløkk | Artsdatabanken

Gullveps, med sine skinnende og metalliske farger, er blant de vakreste insektene som finnes. De er utpregete solskinnsdyr og lever som spesialiserte snyltere på andre veps. Mangfoldet av gullveps i Norge er helt nylig kartlagt og det finnes i underkant av 40 arter hos oss.

Gullvepser Chrysididae Latreille, 1802
| Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning