Maurgullbasse. Tuemaur.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Slekten tuemaur er utbredt på den nordlige halvkule og omfatter 175 ulike arter. Av disse finnes 27 i Nord- og Mellom-Europa og 23 i Norden. Tuemaur omfatter de tuedannende maurartene og er forholdsvis store og rødbrune til svarte i fargen. Hos arbeidere og dronninger er øynene relativt store og antennene trådsmale med de ytre leddene litt kortene enn de indre. Arbeiderne har en relativt lang bakrygg (propodeum), mens hannene har store genitalier sammenlignet med jord- og tremaur. I Norge finnes 21 arter som fordeler seg på fire ulike underslekter.

Tuemaur Formica Forel, 1913
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning