Bladlusløver.
  • Creative Commons Attribution | Teemu Rintala | Timo Lehto

Det er kjent ca. 550 bladlusløvearter i verden. I Europa er tallet 62, og i Norge er det til nå registrert 29 arter. Ytterligere to arter finnes i de øvrige nordiske landene. Det er funnet noen nye arter for Norge de senere årene, og det er grunn til å tro at det gjenstår enda flere å oppdage.

Bladlusløver Hemerobiidae Latreille, 1802
Creative Commons Attribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet