Vingespenn

38-45 mm.

Totalutbredelse

Europa, Marokko, Midt-Østen, Mongolia og det sørlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Ett norsk funn: Skien i Telemark 1991.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I åpen skog og på tørrenger.