Vingespenn

28-32 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Midtøsten, mot øst til Kina.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men finnes langs vestkysten av Jylland i Danmark. Kan muligens dukke opp i det aller sørligste Norge.

Unge stadier

Larven lever på klokkelyng.

Flyvetid

Primo juli - medio august.

Økologi

På fuktige steder på kystlyngheier og sandstrender.