Vingespenn

36-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Syria.

Utbredelse i Norge

Sjelden langs kysten fra Oslofjorden til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på slåpetorn, hagtorn (Crataegus) og eple (Malus).

Flyvetid

September - oktober.

Økologi

I skogkanter med kratt, gamle hager og kystkratt.