Vingespenn

41-46 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de sørligste og nordligste delene, dessuten Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men utbredt i Danmark og Sør-Sverige.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Oktober - medio november.

Økologi

I løvskog.