Vingespenn

30-37 mm.

Totalutbredelse

Sirkumpolar. Fra Vest-Europa til Stillehavet – dog ikke Japan – og gjennom det nordamerikanske kontinent. Ved Middelhavet bare i høytliggende områder.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Lierne i Nord-Trøndelag, men sjelden på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I åpne biotoper med gress.