Vingespenn

33-40 mm.

Totalutbredelse

Mellom-Europa og sørlige deler av Nord-Europa, Kaukasus, mot øst til Japan. Utbredt i Danmark, sørlige og østlige deler av Sverige og Sør-Finland.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på takrør.

Flyvetid

Medio mai - juni.

Økologi

På våte steder der det vokser takrør.