Vingespenn

30-35 mm.

Totalutbredelse

Europa, Marokko, Kaukasus og Libanon. Mot øst til Stillehavskysten.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden langs kysten fra midtre Oslofjord til Lista i Vest-Agder.

Unge stadier

Larven lever på takrør og strandrør.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

I takrørsump og fuktige strandenger.