Vingespenn

29-34 mm.

Totalutbredelse

Østlige deler av Mellom-Europa og østover til Kina, Korea og Japan. I senere år har arten ekspandert i nordvestlig retning og har – iallfall for en periode – etablert seg i Sør-Skandinavia.

Utbredelse i Norge

Noen få funn på Østlandet og langs Sørlandskysten. Første gang funnet ved Arendal i Aust-Agder i 2006.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker.

Flyvetid

Mai - august.

Økologi

På enger og stepper.