Vingespenn

32-36 mm.

Totalutbredelse

Utenfor Norge kjent fra den sørlige delen av Ural-fjellene, det østlige Tyrkia, Armenia, det nordlige Iran, samt Sentral-Asia. Forekomstene ligger langt fra hverandre.

Utbredelse i Norge

Forekommer i fjellet fra Hardangervidda til Dovre. Streifdyr er funnet ved Hardangerfjorden og Sognefjorden.

Unge stadier

Tidlige stadier og larvens vertsplante er ukjent.

Flyvetid

Mai - medio august, muligens i to generasjoner.

Økologi

De fleste eksemplarer er tatt på lys, men aldri i antall. Av den grunn mangler presis informasjon om habitat.