M M

Sneglespinnerne er en overveiende tropisk familie og omfatter bare to arter i Norge. Begge regnes som svært sjeldne. Familien har fått navn etter larvene, som er flate og ovale med reduserte føtter.

Mange arter i denne familien ligner på ekte spinnere (familien Lasiocampidae) selv om de systematisk sett er nærmere beslektet med bloddråpesvermerne (Zygaenidae). Vingene er brede og avrundede. Sugesnabelen er sterkt redusert eller mangler helt. Palpene er korte. Hos de fleste artene har hannen kamtannede antenner, men dette gjelder ikke for de norske artene hvor begge kjønn har trådformede antenner. Sneglespinnerne kan skilles fra de ekte spinnerne på at øynene er nakne og at vingene er koblet sammen med flere lange børster (frenulum) fra framkanten av bakvingen. De ekte spinnerne har hårete øyne og mangler frenulum.

Larvene er flate og ovale; de har reduserte brystføtter, og vorteføttene mangler helt. Dette gjør at de minner litt om snegler, derav navnet sneglespinnere. De forpupper seg i en papiraktig kokong, som er utstyrt med et hengslet lokk i enden som åpner seg når sommerfuglen klekker.

Sneglespinnerne omfatter cirka 1700 arter på verdensbasis. De er særlig tallrike i tropene. I Europa finnes det bare fire arter. De to norske artene regnes som meget sjeldne.