Vingespenn

30-38 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa. Den når nesten Middelhavet i Sør-Frankrike og på Balkan. Mot øst til Korea og Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig over hele landet, bortsett fra Finnmark, der den kun er funnet i Alta og Sør-Varanger.

Unge stadier

Larven lever på blåbær, blokkebær, pors, Salix-arter (selje, vier, pil) og bjørk (Betula).

Flyvetid

Ultimo mai - juni. I høyereliggende strøk juli.

Økologi

På myr, i barskog og blandingsskog.