Vingespenn

30-38 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, Iran, Sentral-Asia, og østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden langs kysten fra Oslofjorden til Lista i Vest-Agder. Inne i landet kjent fra Aremark og Trøgstad i Østfold og Gjøvik i Oppland.

Unge stadier

Larven lever på takrør.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På våte steder der det vokser takrør.