Vingespenn

30-35 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Syria, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet, Østlandet og i Rogaland. Enkeltfunn lenger nord på Vestlandet og i den sørlige delen av Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio juni - august.

Økologi

I ulike åpne biotoper.