Skogroteter Dvergbjørkroteter Dvergroteter Rød roteter Konvallroteter Bregneroteter Spøkelsesroteter

Roteterne er en primitiv sommerfuglfamilie med seks arter i Norge. De kjennes lett på de svært korte antennene. Artene flyr i skumringen eller tidlig om morgenen, gjerne med en svirrende og langsom flukt rett over vegetasjonen. Larvene lever i bakken, hvor de livnærer seg på planterøtter.

Roteterne er en primitiv sommerfuglfamilie som avviker sterkt fra andre sommerfuglgrupper. Artene er lette å kjenne igjen på de svært korte antennene. Fram- og bakvingene har nesten identisk ribbenett, med et noe forenklet ribbenett på bakvingene. Vingene sitter også relativt langt fra hverandre og hektes sammen ved hjelp av en flik (jugum) ved basis av framvingens bakkant. Dette i motsetning til de fleste andre sommerfugler der sammenkoblingen skjer ved hjelp av 1-3 kraftige børster (frenulum) på framkanten av bakvingen. Sugesnabelen er sterkt redusert eller mangler helt.

Hunnene legger svært mange egg, og mange av artene sprer eggene mens de flyr. Larvene lever i jorda og livnærer seg på røttene til ulike planter. Overvintringen skjer i larvestadiet. Forpupningen skjer i en tynn kokong under jordoverflaten. Svermingen skjer i skumringen eller tidlig om morgenen, og i motsetning til hos de fleste andre sommerfugler er det hannene som slipper ut feromoner (luktstoffer) for å tiltrekke seg hunnene.

Roteterne omfatter rundt 600 arter og er utbredt i alle verdensdeler. I Nord-Europa finnes det sju arter. Seks av disse finnes i Norge.