Vingespenn

Hann 25-29 mm., hunn 33-40 mm.

Kjennetegn

Framvingen er lyst grå eller gulgrå. En uregelmessig hvitaktig strek strekker seg fra vingeroten til midt på vingen nær bakkanten. En tilsvarende strek går parallelt med ytterkanten. Av og til møtes disse to strekene. Tegningsmønsteret varierer, og de to hvite strekene kan i noen tilfeller mangle helt.

Totalutbredelse

Europa og østover til Sentral-Asia. I Sverige er arten lokalt alminnelig i den sørlige delen av landet.

Utbredelse i Norge

I Norge bare funnet to ganger, ved Halden i Østfold i 1906 og ved Larvik i Vestfold i 2014.

Unge stadier

Larven lever på røttene av en mengde ulike planter. Liljekonvall er en av artens mest foretrukne næringsplanter. Arten kan av og til gjøre skade på nytteplanter.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

I skoglysninger, skogbryn, enger, brakkmark, hager og parker. Sommerfuglen flyr i skumringen.