Vingespenn

Hann 25–29 mm, hunn 33–40 mm.

Kjennetegn

Framvingen er lyst grå eller gulgrå. En uregelmessig hvitaktig strek strekker seg fra vingeroten til midt på vingen nær bakkanten. En tilsvarende strek går parallelt med ytterkanten. Av og til møtes disse to strekene. Tegningsmønsteret varierer, og de to hvite strekene kan i noen tilfeller mangle helt.

Totalutbredelse

Europa og østover til Sentral-Asia. I Sverige er arten lokalt alminnelig i den sørlige delen av landet.

Utbredelse i Norge

I Norge er den frem til 2020 bare funnet tre ganger, ved Halden i Østfold i 1906, ved Larvik i Vestfold i 2014 og i Oslo i 2020.

Unge stadier

Larven lever på røttene av en mengde ulike planter. Liljekonvall er en av artens mest foretrukne næringsplanter. Arten kan av og til gjøre skade på nytteplanter.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

I skoglysninger, skogbryn, enger, brakkmark, hager og parker. Sommerfuglen flyr i skumringen.