Vingespenn

30-36 mm.

Totalutbredelse

Vestlige deler av Europa fra Portugal til den norske Vestlandskysten. Dog ikke i Danmark og BeNeLux.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden fra Lista i Vest-Agder til Flora i Sogn og Fjordane. Utbredt i ytre kyststrøk. Unntaksvis funnet inne langs fjordene.

Unge stadier

Larven lever på gress, spesielt angis smyle og rapp (Poa).

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

På lynghei.