Vingespenn

40-47 mm.

Totalutbredelse

Nord-Finland og Kola, samt tundra og fjellområder i Sibir.

Utbredelse i Norge

Ennå ikke funnet i Norge, men forekommer helt sikkert i Finnmark.

Unge stadier

Ved klekning i Finland spiste larvene blåbær, blokkebær og dvergbjørk.

Flyvetid

Medio juli - primo august.

Økologi

På fjellhei.