Vingespenn

Hann 28–40 mm, hunn 34–50 mm.

Kjennetegn

Framvingens grunnfarge varierer i ulike nyanser av brunt. Tegningsmønsteret som består av en serie med flekker og bånd er utviklet i varierende grad. I ekstreme tilfeller er hele framvingen ensfarget brun.

Totalutbredelse

Europa og østover til Sibir og det nordvestlige Kina.

Utbredelse i Norge

Vanlig i hele landet unntatt Troms og Finnmark, hvor den er sjelden.

Unge stadier

Larven lever på røttene av einstape, men har sannsynligvis også andre næringsplanter, blant annet blomsterplanter.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

Skog og skoglysninger, også i bjørkebeltet i fjellet. Sommerfuglen flyr i skumringen og om natta.