Tenthredo notha hunn. Galgeberg, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 25.06.2012. Leg. Kai Berggren.

Beskrivelse

Tenthredo notha hunn med gul scutellum. Merrapanna, Fredrikstad, Østfold, Norge. 02.08.2011. Leg. Ole J. Lønnve.

Tenthredo notha hann. Skyer nordre, Skien, Telemark, Norge. 24.06.2010. Leg. Kjell M. Olsen.

Tenthredo notha hører til en gruppe med mange svært like arter (Tenthredo arcuata-komplekset). Fra Norge er fire arter i denne gruppen kjent (T. arcuata, T. notha, T. brevicornis og T. arctica). Disse er til dels vanskelige å skille fra hverandre, spesielt hannene. For korrekt identifisering henvises til karakterene gitt i nøkkelen.

I Norge kan T. notha-hunnen som regel skilles på følgende karakterer. 1. antenneledd er nesten helt gult (skiller den særlig fra T. brevicornis), et bredt gult bånd på 1. bakroppsegment (skiller den spesielt fra T. arcuata) og som regel svart scutellum (skiller den som regel både fra T. arcuata og T. brevicornis). I kyststrøk av Sør-Norge dukker det derimot opp individer med gult scutellum. Ellers bør genitalier studeres for nøyaktig identifisering av artene i T. arcuata-komplekset.

Lengde: 8 −10,5 mm.

Biologi

Arten forekommer spesielt i tilknytning til blomsterrike enger, men også i veikanter, jordekanter, skogskanter og andre steder rikelig med blomster. Den er svært vanlig, og opptrer ofte tallrikt, spesielt utover i juli. De voksne insektene søker til blomster, og er nokså opportunistiske i sitt blomstervalg. Fra Norge er de registrert på engsolleie (Ranunculus acris), ryllik (Achillea millefolium), sløke (Angelica sylvestris), skvallerkål (Aegopodium podagraria) og kanadagullris (Solidago canadensis). De voksne kan fly forholdsvis raskt fra blomst til blomst. Arten opptrer ofte sammen med andre arter i T. arcuata-komplekset. Et interessant trekk ved artene i T. arcuata-komplekset er at de svært sjelden oppsøker blomstene til vertsplanten (Goulet 1996). Som mange andre Tenthredo-arter, fanger og spiser også de voksne insektene andre mindre insekter.

Arten er oppgitt å gå på ulike erteplanter. Fuglevikke (Vicia cracca), rødkløver (Trifolium pratense) og hvitkløver (T. repens) er nevnt (Taeger et al. 1998).

I Norge flyr T. notha fra juni til midten av august. Rundt 15. august er flygetiden mer eller mindre over, men i de sørligste delene av utbredelsesområdet kan man påtreffe enkelte individer helt til slutten av august.

Tenthredo notha hunn. Risleviga på Flekkerøya, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 07.07.2014.

Norsk utbredelse

T. notha er utbredt i hele Sør-Norge nord til Trønderlag. Den er særlig vanlig i lavlandet, men den forekommer også opp mot bjørkebeltet.

Global utbredelse

Arten er utbredt over mesteparten av Europa, og er svært vanlig mange steder innenfor utbredelsesområdet.

Vimeo video: Tenthredo notha

Tenthredo notha hunn. Aremark, 3. august 2015.

Referanser

Goulet, H. 1996. Revision of the Nearctic species of the arcuate group of the genus Tenthredo with notes on the higher classification of the Tenthredinini (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). Contributions of the American Entomological Institute. 92 (2), 1−135.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.