Tenthredo mandibularis hunn. Flaskebekktjern, Nesodden, Akershus, Norge. 03.08.2008. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Kjevenes basis er hvit. Lår og legger på for- og midtbena er rødlige. Baklårene er for det meste sorte. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket er svart. Antennene er lange og svarte. Hannen ligner hunnen. Arten fremstår som forholdsvis slank og langstrakt. 12−14 mm.

Note: I felt minner denne arten om enkelte store svarte parasittveps (Ichneumonidae), både av utseende og måten den flyr på over vegetasjonen.

Biologi

Arten kan påtreffes langs veikanter, på ruderatmark og andre steder der vertsplanten vokser. Gjerne på litt skyggefulle steder. De voksne insektene flyr som regel lavt over vegetasjonen og søker normalt ikke til blomster, men sitter ofte på bladene til vertsplanten.

Hestehov (Tussilago farfara) og pestrotslekta (Petasites) (Taeger et al. 1998) er oppgitt som vertsplanter. De norske funnene er alltid gjort i assosiasjon med hestehov. Aktuelle vertsplanter innen Petasites forekommer ikke naturlig i Norge.

Arten har en forholdsvis lang flygetid. Den er funnet fra siste halvdel av juni til midten av august. Mange funn er gjort i juli og august.

Typisk habitat for Tenthredo mandibularis. Veikanter med mye hestehov. Varden på Nesodden i Akershus.

Norsk utbredelse

I Norge ser arten ut til å ha en liten utbredelse. Den er kjent fra lokaliteter i indre Oslofjord, der den er funnet flere steder i Akershus, Oslo, Hurum og Lier. Utover dette er den kjent fra Ringerike og et eldre funn fra Trøgstad (1958) (Heibo & Lønnve 2005). Arten kan opptre i antall på enkelte lokaliteter, men som regel er den ganske fåtallig.

Global utbredelse

Arten er ikke veldig vanlig i global sammenheng. Global utbredelse omfatter mange steder i Europa, og østover til Transkaukasia. Den er ikke sikkert kjent fra Sverige eller Finland (Taeger et al.2006).

Referanser

Heibo, E. & Lønnve, O. J. 2005. Tenthredo amoena Gravenhorst, 1807, T. mandibularis Fabricius, 1804 and Rhogogaster californica (Norton, 1872) (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae) in Norway. Norw. J. Entomol. 52, 145-149.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.

Taeger, A., Blank, S. M. & Liston, A. 2006. European Sawflies (Hymenoptera: Symphytha) - A Species Checklist for the Countries. In: Blank, S. M., Schmidt, S. & Taeger, A. (eds.). Recent Sawfly Research: Synthesis and Prospects. 399-504. Goecke & Evers, Keltern.