Tenthredo semicolon hunn. Blåbærstien, Nesodden, Akershus, Norge. 27.06-31.07.2011. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Denne arten en svært lik T. colon, Klug, 1817, og er nylig skilt ut (Taeger 2013). T. semicolon skilles fra T. colon først og fremst på de mer røde lårene og annerledes skulpturering på brystets overside, som gjør at den fortoner seg mer skinnende. Bakkroppen er til dels mer rød, og hos levende individer fortoner rødfargen seg som mer klar og skinnende enn hos T. colon, men dette er ikke en veldig god karakter. 10−12 mm.

Tenthredo semicolon hann. Ødegård, Fredrikstad, Østfold, Norge. 03.08.2012. Leg. Ole J. Lønnve.

Biologi

Arten ser ut til å forekomme i samme habitater som T. colon. Kun funnet enkeltvis og fåtallig i Norge.

Vertsplanten er ukjent, men sannsynligvis finnes vertsplanten(ne) blant alle de vertsplantene som er beskrevet under T. colon (se Taeger et al. 1998).

Flygetiden er som T. colon. De norske funnene er gjort i juni og juli.

Norsk utbredelse

Arten er nylig påvist i Norge (Heibo et al. 2014), og er så langt bare kjent fra de sørlige delene av Sør-Norge. Trolig er dette en art med en mer sørlig utbredelse enn T. colon, men kunnskapen om utbredelse til denne arten er mangelfull.

Global utbredelse

Utbredt i Europa, men kunnskapen rundt denne artens utbredelse er uavklart. Den er nylig også funnet i Sverige (Prous et al. 2014).

Referanser

Heibo E, Lønnve OJ, Barstad TE, Blank SM, Liston A, Prous M og Taeger A (2014). Sawflies (Hymenoptera, Symphytha) newly recorded from Norway. Norwegian Journal of Entomology 61, 15−26.

Prous, M., Blank, S. M., Heibo, H., Lønnve, O. J., Taeger, A., Vårdal, H. & Liston, A. 2014. Sawflies (Hymenoptera, Symphytha) newly recorded from Sweden. Entomologisk Tidskrift 135 (3), 135-146.

Taeger A (2013). The type specimens of Tenthredo Linnaeus, 1758 (Hymenoptera: Tenthredinidae) deposited in the Hungarian Natural history Museum. Zootaxa 3626 (2), 201−244.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.