Tenthredo brevicornis hunn. Åsestølen, Øystre Slidre, Oppland, Norge. 05.07.2011. Leg. Kai Berggren.

Beskrivelse

Tenthredo brevicornis hører til en gruppe med mange svært like arter (Tenthredo arcuata-komplekset). Fra Norge er fire arter i denne gruppen kjent (T. arcuata, T. notha, T. brevicornis og T. arctica). Disse er til dels vanskelige å skille fra hverandre, spesielt hannene. For korrekt identifisering henvises til karakterene gitt i nøkkelen.

I Norge kan T. brevicornis-hunnen som regel skilles på følgende karakterer. 1. antenneledd er helt svart (skiller den både fra T. arcuata og T. notha), det gule feltet på 1. bakroppsegment varierer en del, men er aldri så bredt som hos T. notha. Scutellum er som oftest gult (skiller den som regel fra T. notha). Denne arten varierer en del i omfang av gule partier, men i Norge ser det ut til at det 1. antennesegmentet alltid er svart. Ellers bør genitalier studeres for nøyaktig identifisering av artene i T. arcuata-komplekset.

Lengde: 8 −10,5 mm.

Tenthredo brevicornis hunn. Øvre Gunleiksrud, Tinn, Telemark, Norge. 13.08.2011. Leg. Ole J. Lønnve.

Biologi

Tenthredo brevicornis hunn som spiser en tovinge (Diptera) på en blomst innen kurvplantefamilien (Asteraceae). Øvre Heimdalsvann, Øystre Slidre, Oppland, Norge. 09.08.2012.

T. brevicornis forekommer spesielt i tilknytning til blomsterrike enger, men også i veikanter, jordekanter, skogskanter og andre steder rikelig med blomster. Også på blomsterrike steder i fjellet. I Jotunheimen opp til ca 1200 meter. Den er svært vanlig, og opptrer ofte tallrikt, spesielt utover i juli. De voksne insektene søker til blomster, og er nokså opportunistiske i sitt blomstervalg. Fra Norge er de registrert på engsoleie (Ranunculus acris), ryllik (Achillea millefolium), buskmure (Dasiphora fruticosa), sløke (Angelica sylvestris), skvallerkål (Aegopodium podagraria) og kanadagullris (Solidago canadensis). De voksne kan fly forholdsvis raskt fra blomst til blomst. Arten opptrer ofte sammen med andre arter i Tenthredo arcuata-komplekset. Et interessant trekk ved artene i T. arcuata-gruppen er at de svært sjelden oppsøker blomstene til vertsplanten (Goulet 1996). Som mange andre Tenthredo-arter, fanger og spiser også de voksne andre mindre insekter.

Arten er oppgitt å gå på tiriltunge (Lotus corniculatus) (Liston 1995).

Flygetiden er fra siste halvdel av juni til midten av august. Den flyr samtidig som T. arcuata og T. notha, men flygetiden starter som regel litt senere enn T. arcuata.

I sørvendte frodige rasmarker i fjellet med mye blomster kan Tenthredo brevicornis forekomme i antall. I tillegg kan andre Tenthredo-arter, som T. atra, T. obsoleta, T. mesomelas og T. colon, forekomme i tilknytning til slike habitater. Fra Øvre Heimdalsvann, Øystre Slidre i Oppland.

Norsk utbredelse

T. brevicornis er utbredt over store deler av landet nord til Nordland. Den finnes fra lavlandet og opp til bjørkebeltet.

Global utbredelse

Utbredelsen omfatter store deler av Europa, og den er vanlig mange steder innenfor utbredelsesområdet.

Referanser

Goulet, H. 1996. Revision of the Nearctic species of the arcuate group of the genus Tenthredo with notes on the higher classification of the Tenthredinini (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). Contributions of the American Entomological Institute. 92 (2), 1−135.

Liston A (1995). Compendium of European Sawflies. List of species, modern nomenclature, distribution, foodplants, identification, literature. Gottfrieding, Chalastos Forestry, 190 pp.