Tenthredo livida hunn. Svart form. Nokkedal, Halden, Østfold, Norge. 04.07.2008. Leg. Ole J. lønnve.

Beskrivelse

Hunner av Tenthredo livida. Varianter med rødlig bakkroppspiss. Øverst: Kjempetjønn, Froland, Aust-Agder, Norge. 16.05-16.06.2010. Leg. Kjell M. Olsen. Nederst: By, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge. 23.06.2011. Leg. Ole J. Lønnve.

 

Tenthredo livida hann. Blåbærstien, Nesodden, Akershus, Norge. 27.06.2010. Leg. Ole J. Lønnve.

Hunnen: Svart. På hodet er munndeler hvite. Antennenes 6. ledd er hvitt ytterst, 7. og 8. ledd helt hvite mens 9. ledd er hvitt ved basis. Bakbenene er svarte. Leggene på for- og mellomben samt føtter delvis lyse. Forbenas lår er også delvis lyse. Hoftene er svarte. Bakerst på brystet samt på 1. bakkroppsegment finnes en hvit sideflekk. Vingelokket er svart. Vingene er klare og vingemerket er lyst ved basis. Resten er mørkbrunt/svart. Denne karakteren er et viktig kjennetegn, da T. livida kan til en viss grad forveksles med T. colon og T. fagi. Vingemerket til T. colon og T. fagi er ensfarget svart. Arten varierer en del. Hos enkelte individer er bakkroppens bakre segmenter røde. Antennene kan være helt sorte. På Østlandet og Sørlandet er den svarte formen vanligst. Derimot forkommer røde former og former med svarte antenner nokså vanlige på Vestlandet og i Nord-Norge. Hannen ligner hunnen, men bakkroppen er rødlig på oversiden. Segment tre og fire er dessuten mer eller mindre lyse på oversiden. Bakbena, unntatt føtter og hofter er hovedsakelig røde (omtrent som hos T. colon). Den hvite flekken på siden bakerst på brystet mangler. Hannen er dessuten mindre enn hunnen. 12−15 mm.

Biologi

Arten forekommer i flere typer habitater. Den er typisk forekommende langs jordekanter, i frisk skog og i enger i gjengroingsfase. Arten oppsøker til en viss grad blomster, spesielt skjermplanter (Apiaceae). De voksne tar også andre insekter. Arten forekommer som regel sammen med andre store Tenthredo-arter, særlig T. colon og arter i T. mesomelas-gruppen.

Arten er oppgitt å gå på en rekke vidt forskjellige karplanter, deriblant rogn (Sorbus aucuparia), hassel (Corylus avellana), snøbær (Symphoricarpus albus) einstape (Pteridium aquilinum) og skogburkne (Athyrium filix-femina) (Taeger et al. 1998). Artens vertsplantevalg trenger videre klargjøring.

I Norge er flygetiden normalt fra siste halvdel av juni til ut i begynnelsen av juli. Dette avhenger derimot av høyde over havet og geografi. Enkelte funn er gjort i mai, og det foreligger også enkelte funn fra tidlig august.

Tenthredo livida hunn. Rislevigbukta, Flekkerøya, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 29.05.2014.

Norsk utbredelse

Arten er vidt utbredt i mesteparten av landet. Utbredelse omtrent som for T. colon, men T. livida går ikke riktig så høyt opp som denne arten, og den er heller ikke kjent fra Troms og Finnmark. Innenfor utbredelsesområdet er T. livida meget vanlig og ofte tallrik på lokalitetene.

Global utbredelse

Store deler av Europa og østover i Sibir.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.