Pachyprotasis variegata hunn. NW Båtstø, Tokke, Telemark, Norge. 25.06.2013. Leg. Kjell M. Olsen.

P. variegata er en ganske sjelden art i Norge, men der den forekommer kan den være ganske tallrik. Av våre fire arter innen slekten Pachyprotasis, er P. variegata den eneste som viser klar forskjell i farger mellom kjønnene. Hunnene har røde baklår og legger. Denne karakteren er det bare P. variegata som har. Arten er mest knyttet til rike enger og er funnet spredt på Østlandet.

Beskrivelse

Hunnen: I farger minner denne arten mye om P. rapae, men kan skilles på følgende karakterer: Den svarte langsgående linjen på brystets sider mangler. Brystets sider er ellers svart med en lys midtpart. På bakkroppsegmentene finnes en sammenhengende tydelig hvit kant i bakkant av hvert segment. De bakre lårene og leggene er røde. Den er som regel litt større enn P. rapae. Hannen ligner hunnen, men mangler røde baklår og legger. 8−9 mm.

Note: Dette er den eneste Pachyprotasis-arten hos oss med klare fargeforskjeller mellom kjønnene. Kjønnforskjeller er derimot vanlig hos mange Pachyprotasis-arter i Asia (se Saini & Kalia (1989)).

Pachyprotasis variegata hann. Vennisviki, Vang, Oppland, Norge. 28.06.2013. Leg. Kai Berggren.

Biologi

I Norge er arten hovedsakelig funnet i tilknytning til rike gamle slåttenger som til en viss grad holdes i hevd. Den er også funnet i enkelte sandtak hvor det forekommer partier med engvegetasjon. De voksne insektene søker normalt ikke til blomster, men flyr lavt over vegetasjonen.

Vertsplanten i Norge er ukjent. I Europa er larvene funnet på potet (Solanum tuberosum) (Lorenz & Kraus 1957), på gul revebjelle (Digitalis lutea) (Benson 1958) og prestekrage (Leucanthemum vulgare) (Liston 1997). Prestekrage kan være vertsplante for arten i Norge, men det kan også dreie seg om andre planter. Det foreligger ikke opplysninger om at arten går på potet fra Norge. I Maridalen i Oslo, er arten funnet svermende i antall i tilknytning til knollerteknapp (Lathyrus linifolius). Trolig bruker arten et større spekter av planter som vertsplanter. Larven spiser bladene til vertsplanten.

Flygetiden i Norge er fra slutten av mai til ut juni.

 

Blomsterrike slåttenger er habitat for Pachyprotasis variegata. Fra Kirkeby i Maridalen, Oslo.

Norsk utbredelse

Arten er kun kjent fra Østlandet. Som regel finnes arten i tilknytning til frodige enger i kulturlandskapet. Den er ikke vanlig, men kan ofte være tallrik der den forekommer. Flere gamle funn indikerer at arten var mer vanlig før enn den er i dag. Hanner er langt vanligere å finne enn hunner.

Global utbredelse

Global utbredelse omfatter store deler av Europa og østover til Asia.

Referanser

Benson, R. B. 1952. Hymenoptera 2. Symphyta. Section (b). Handbooks for the Identification of British Insect 6 2(a): 51-137.

Liston, A. D. 1997: Hostplant list for European and North African Megalodontoidea and Tenthredinoidea (Hym.). — Sawfly News, Daibersdorf 1(3): 30-58.

Lorenz, H. & Kraus, M. 1957: Die Larvalsystematik der Blattwespen (Tenthredinoidea und Megalodontoidea). - Abhandlungen zur Larvalsystematik der Insekten, Berlin 1: 1-389.

Saini MS og Kalia SK (1989). Revision of Genus Pachyprotasis Hartig from India (Insect a. Hymenoptera, Symphyta: Tenthredinidae). With 132 Figures. Entomologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 52 (6), 131−184.