Bladvepser: Pachyprotasis variegata.

P. variegata er en ganske sjelden art i Norge, men der den forekommer kan den være ganske tallrik. Av våre fire arter innen slekten Pachyprotasis, er P. variegata den eneste som viser klar forskjell i farger mellom kjønnene. Hunnene har røde baklår og legger. Denne karakteren er det bare P. variegata som har. Arten er mest knyttet til rike enger og er funnet spredt på Østlandet.

Pachyprotasis variegata (Fallén, 1808)
Creative Commons Attribution | Ole Jørgen Lønnve | Erik Heibo | Andreas Taeger | Biofokus | Sweco | Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg
Kart. Utbredelse i Norge.