Macrophya ribis hunn. Risløkkfaret, Oslo, Norge. 29.05-30.06.20.2011. Leg. Kjell M. Olsen.

Beskrivelse

Hunnen: Denne arten er svært lik M. albicincta, men kan lett skilles fra denne på følgende karakter: Skulptureringen på hodet er tett og kraftig, slik at hodet fremstår som matt. Hos M albicincta er hodet fint skulpturert og fremstår derfor som skinnende. Ellers er de hvite partiene på kropp og ben litt annerledes enn hos M. ribis. Den er dessuten generelt mørkere enn M. albicincta. Underleppen er hvit, forleggen er hvit på innsiden, mellom- og bakleggen og bakhoften har en stor karakteristisk hvit flekk og føttene har lyse ledd med svart i tuppen. Bakfotens første segment er helt svart. Vingene er klare med en tydelig skygge i tuppen av forvingen. Åre- og vingemerket er svart. Hannen ligner hunnen. 8−10 mm.

Macrophya ribis hann. Blåbærstien, Nesodden, Akershus, Norge. 15.06.2013. Leg. Ole J. Lønnve.

Biologi

Arten forekommer i hager, kanter, kratt og skog med frodig undervegetasjon. De voksne søker ikke til blomster, men svermer lavt over vegetasjonen eller sitter og basker på blader av forskjellige busker og trær.

Rødhyll (Sambucus racemosa) og svarthyll (S. nigra) er oppgitt som vertsplanter (Taeger et al. 1998). Alle norske funn er fra Østlandet, og rødhyll er derfor den mest aktuelle vertsplanten hos oss.

Flygetiden til denne arten er forholdsvis lang og skiller seg derfor noe ut fra flygetiden til de andre Macrophya-artene. Funn er gjort fra juni til begynnelsen av september, muligens kan den ha to generasjoner hos oss. De fleste funn er gjort i juli.

Norsk utbredelse

Kun kjent fra kystnære strøk i de sørøstligste delene av Østlandet. Den er som regel ganske fåtallig på lokalitetene, men kan enkelte steder opptre i antall.

Global utbredelse

Globalt forekommer arten over store deler av Europa øst til Kaukasus.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.