Perineura rubi hunn. Åranstorpet, Kongsvinger, Hedmark, Norge. 16.05-14.06.2004. Leg Karsten Sund.

Beskrivelse

Hunnen: Svart med noen mindre lyse partier på hodet, hjørnene av forbrystet, vingelokket og en stripe på siden av brystet. Scutellum er brun. Bakkroppen er svart, men med de midtre bakkroppssegmenter litt rødlige på oversiden. Mot bakkroppsspissen blir fargen lysere. Antennene er svarte med de tre siste antenneledd hvite. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket og costa er brunt, men vingemerkets basale halvdel hvit. Bena er lyse med baklåret nesten sort. Hannen: Antennene er lange og brune, på brystets sider finnes en stor lys flekk og bakkroppen er gulbrun med hvit spiss og vingemerket er brunt. Bakvingene til hannene har i tillegg en åre langs hele ytterkanten. Denne mangler hos hunnen. 7−8 mm.

Note: Hos denne arten er kjønnene så forskjellige at de først ble beskrevet som to forskjellige arter tilhørende to ulike slekter (se Benson 1952).

Perineura rubi hann. Bråvann, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 19.05.2010. Leg. Kai Berggren.

Biologi

Habitatet er friske, gjerne litt fuktige og skyggefulle lokaliteter med høy undervegetasjon. Den forekommer gjerne i tilknytning til sumpskoger, gråor-heggskoger og langs elver. De voksne insektene søker ikke til blomster. Som voksen lever den et litt kryptisk liv, og kan være vanskelig å finne. Hannene kan derimot enkelte ganger observeres svermende over undervegetasjonen.

Arter tilhørende slekten Rubus er oppgitt som vertsplanter (Taeger et al. 1998). Hos oss er sannsynligvis bringebær (R. idaeus) vertsplante.

Flygetiden i Norge er i mai og juni. Hanner er vanligere å finne enn hunner.

Norsk utbredelse

Spredt utbredt i store deler av landet. Arten er ikke vanlig, og funnene er som regel enkeltvis. Den er forholdsvis lokal i sin opptreden. Sannsynligvis er arten mer utbredt enn funnene tilsier.

Global utbredelse

Global utbredelse omfatter store deler av Europa.

Referanser

Benson, R. B. 1952. Hymenoptera 2. Symphyta. Section (b) –Handbk. Ident. Brit. Ins., London 6, 2(b), 51–137.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.