Tenthredo zonula hunn. Solbrekke, Fredrikstad, Østfold, Norge. 09.07.2010. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Munndelene er gule. Antennene er svarte, men 1. antenneledd er gult. Forbrystets hjørner og vingelokk er gule mens resten av brystet er svart. Bakkroppen er svart med gult bånd på 1., 5., 8. og 9. segment. Bena er gule, men spissen av baklårene og leggene samt bakføttene er svarte. Hoftene er svarte. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket er mørkt med lys basis. Hannen: Ligner hunnen, men den har gule hofter og undersiden av bakkroppen er helt gul unntatt mot spissen. 7−9 mm.

Note: T. zonula kan til en viss grad forveksles med T. amoena Gravenhorst, 1807. I tillegg forekommer i Sør-Sverige en annen lignende art, T. zona Klug, 1817.

Tenthredo zonula hann. Solbrekke, Fredrikstad, Østfold, Norge. 09.07.2010. Leg. Ole J. Lønnve.

Biologi

Arten forekommer i tilknytning til enger og kanter, som regel på litt varme steder. De voksne insektene er blomstersøkende, og kan for eksempel påtreffes på hundekjeks (Anthriscus sylvestris).

Arten er oppgitt å gå på prikkperikum (Hypericum perforatum) (Loentz & Kraus 1957).

Flygetiden er fra slutten av mai til begynnelsen av juli. De fleste funn er gjort i juni.

Norsk utbredelse

Arten er utbredt først og fremst i kystnære strøk i Sør-Norge. På Østlandet er den også kjent gjennom mange funn fra innlandet. Den er forholdsvis vanlig, og kan lokalt opptre i antall.

Global utbredelse

Utbredelse omfatter mesteparten av Europa, men mangler på de Britiske Øyer og den Iberiske Halvøy. Den er kjent fra alle våre naboland.

Referanser

Lorenz H og Kraus M (1957). Die Larvalsystematik der Blattwespen (Tenthredinoidea und Megalodonoidea). Abh. Larvalsyst. Insekten, Berlin 1, 1−389.