Tenthredopsis litterata hunn med de bakre abdominalsegmenter røde. Asakmoen N, Skedsmo, Akershus, Norge. 27.06.-27.07.2010. Leg. Frode Ødegaard.

Beskrivelse

Tenthredopsis litterata hunn. Svart form. Ødegård i Slevik, Fredrikstad, Østfold, Norge, 10.07.2007. Leg. Ole J. Lønnve.

Hunnen: Hunnene til denne arten forekommer hos oss i to fargevarianter. Hos den ene varianten er bakkroppen helt svart, mens hos andre varianten er de bakerste leddene røde (4.−9 segment). Begge formene ser ut til å forekomme omtrent like hyppig hos oss. I Europa forekommer også andre fargevarianter. Munndelene er lyse. Antennene er lange med svart overside. Undersiden er mørkebrun. Fargen på bena varierer fra nesten helt røde til ganske svarte. Hoftene er alltid svarte. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket har lys basis og er mørk mot spissen. Hannen: Skiller seg sterkt fra hunnen. Hodet har lyse øyerander. Antennene er brune på oversiden og rødlige på undersiden. Brystet er gulaktig med hvite og svarte tegninger. Bakkroppen er rødgul med de første segmentene svarte. 11−12 mm.

Tenthredopsis litterata hann. Blåbærstien, Nesodden, Akershus, Norge. 15.06.2013. Leg. Ole J. Lønnve.

Biologi

Arten forekommer gjerne i litt varme habitater. Den opptrer som regel ganske fåtallig. Hannene svermer ofte på trær. Arten er ikke observert på blomster i Norge.

T. litterata er knyttet til planter innen grasfamilien (Poaceae). Den er oppgitt å gå på hundegras (Dactylis glomerata), bergrørkvein (Calamagrostis epigejos) og arter i kveinslekta (Agrostis) (Taeger et al. 1998).

De fleste funn av T. litterata fra Norge er gjort i juni. Arten kan også påtreffes i slutten av mai og tidlig juli.

Norsk utbredelse

T. litterata er utbredt i lavlandet i Sør-Norge. De fleste funn er gjort på kystnære lokaliteter. Den er ikke vanlig.

Global utbredelse

Global utbredelse omfatter mesteparten av Europa, Nord-Afrika og østover til Kaukasus. Arten må karakteriseres som en mer sørlig art. Den er ikke kjent fra Finland (Viitasaari & Vikberg 1985). Den er forholdsvis vanlig sørover i Europa.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.

Viitasaari M og Vikberg V (1985). A checklist of the sawflies (Hymenoptera, Symphyta) of Finnland. Notulae Entomol. 65, 1−17.