Tenthredo ignobilis hunn. Øian, Tinn, Telemark, Norge. 13.06-13.07.2009. Leg. Sigve Reiso.

Beskrivelse

Hunnen: Svart: Hodet er svart med hvite munndeler. Antennene er svarte. Brystet er helt svart. Vingelokkene er enten helt svarte eller brune i kantene. På bakkroppen er 3.−5. ledd og delvis 6. ledd rødt. Bena er rødbrune, men spissen av baklåret- og leggen er som regel svart. Bakføttene er helt svarte. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket og ytterste del av costa er svart. Resten av costa er brun. Hannen: Ligner hunnen. 11−13,5 mm.

Note: Denne arten hører til en gruppe svært like arter som ikke er tilstrekkelig klarlagt (Tenthredo atra-gruppen).

Biologi

De fleste norske funnene er gjort på forholdsvis tørre og varme steder, ofte i tiknytning til bebyggelse. Kunnskapen rundt denne artens biologi er derimot svært mangelfull. T. ignobilis er ikke kjent fra fjellområder i Norge.

I følge Liston et al. (2012) er hagesmørbukk (Hylotelephium telephium) eneste kjente vertsplante. I Skottland er T. ignobilis derimot funnet i tilknytning til rosenrot (Rhodiola rosea) i fjellet (Liston et al. 2012). Fra Norge kjenner vi ikke vertsplanten, men det er sannsynlig at det kan være andre arter innen bergknappfamilien (Crassulaceae), kanskje smørbukk (H. maximum).

Flygetiden i Norge ser ut til å være fra slutten av mai til midten av juli.

Norsk utbredelse

Arten er funnet spredt i Sør-Norge. Arten går et godt stykke inn i landet. Den er sjelden og er kun funnet enkeltvis.

Global utbredelse

T. ignobilis er utbredt over store deler av Europa. Den er ikke vanlig.

Referanser

Liston A, Heibo E, Knight GK, Barstad T-E, Bland KP, Blank SM, Boevé JL, Fiedler CK, Grearson J, Halstead A, Jacobs H-J, Jansen E, Jänicke M, Lønnve OJ, Niu G-Y, Prous M, Robinson J, Taeger A og Wei M-C (2012). On Scottish Sawflies (Hymenoptera, Symphyta), with results of the 14th International Sawfly Workshop, southern Highlands, 2010. Beitt. Ent. 62 (1), 1-68.