Tenthredo amoena hunn: Røer, Nesodden, Akershus, Norge. 02.07.2010. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Munndelene er for det meste gule. Antennene er svarte, men 1. antenneledd er gult. Forbrystets hjørner er gule mens resten av brystet er svart. Bakkroppen er svart med gult bånd på 1. og 5. til 8. segment. Leggene er gule og føttene er brunlige. Ytterste ca 1/3 av bakleggen er også brunlig. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket og costa er brunt. Hannen: Ligner hunnen, men den har et smalt gult bånd på oversiden av 1. bakkroppsegment samt 5. segment er nesten helt gult. De andre segmentene er svarte, unntatt 9. segment som er gult. 9−11 mm.

Note: T. amoena kan til en viss grad forveksles med T. zonula Klug, 1817, men denne er litt mindre og spinklere. Sørover i Europa forekommer flere arter som kan minne om T. amoena.

Tenthredo amoena hann. Ramseklovene, Fredrikstad, Østfold, Norge. 13.07.2007. Leg. Ole J. Lønnve.

Biologi

Arten påtreffes som regel på solrike og varme habitater med blomster. Arten er svært blomstersøkende, og oppsøker bl.a. skjermplanter som sløke (Angelica sylvestris) og skvallerkål (Aegopodium podagraria).

Prikkperikum (Hypericum perforatum) er oppgitt som vertsplante (Kontuniemi 1960).

Flygetiden i Norge er fra juni til begynnelsen av august.

Norsk utbredelse

Arten er kjent fra kystnære områder i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold (Heibo & Lønnve 2005). Artens hyppighet ser ut til å variere fra år til år, uten at dette er helt klart. De senere år har den bare vært funnet noen få ganger, mens det på slutten av 1990-tallet og tidlig 2000-tallet ble gjort mange funn. Den kunne da opptre ganske tallrik på enkelte lokaliteter.

Global utbredelse

Utbredelsen omfatter Sentral- og Sør-Europa og videre innover i Midtøsten. Den er kjent fra Finland, Sverige og Danmark (Heibo & Lønnve 2005). Arten er forholdsvis vanlig i Europa.

Referanser

Heibo, E. & Lønnve, O. J. 2005. Tenthredo amoena Gravenhorst, 1807, T. mandibularis Fabricius, 1804 and Rhogogaster californica (Norton, 1872) (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae) in Norway. Norw. J. Entomol. 52, 145-149.

Kontuniemi T (1960). Suomen sahapistiäistoukkien ravintokasvit. Die Futterplanzen der Sägewespenlarven (Hymenoptera, Symphyta) Finnlands. Animalia Fennica 9, 1−104.