Tenthredo aaliensis hunn. Abisko, Kiruna, Norrbottens län, Sverige. 18.06.2012. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Grønn. Svarte tegninger finnes i stor utstrekning på hodet. Brystets og bakkroppens overside er helt svart unntatt forbrystets kant, vingelokket, scutellum og postscutellum. Sentralt på oversiden av bakkroppens segment 2−6 finnes en grønn flekk. Lår, legger og føtter på alle ben har en svart stripe på innsiden. Antennene har svart overside og grønn underside. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket og costa er grønt. Hannen: Ligner hunnen, men er mørkere. 7,5−9 mm.

Note: I felt kan T. aaliensis lett forveksles med arter innen Rhogogaster. Den ligner mye på disse både i utseende og habitus. Dessuten forekommer de ofte i de samme habitater og på samme tid. Den kan også forveksles med enkelte arter innen slekten Pachyprotasis.

Navnet aaliensis henspeiler på typelokaliteten, som er Ål i Hallingdal. Den norske entomologen Embrikt Strand kalte denne arten Pachyprotasis aaliensis Strand 1898. Dette er ikke så rart, da T. aaliensis kan minne noe om en Pachyprotasis-art ved første øyekast. Til historien hører også med at en annen norsk entomolog, Hans Kiær, beskrev samme art også i 1898, men da under navnet Rhogogastera arctica Kiær 1898. Kiær baserte sin beskrivelse på materiale samlet i Nord-Norge. Navnet arctica kan derimot ikke benyttes, siden dette navnet er okkupert av en annen art, Tenthredo arctica (Thomson, 1871).

Tenthredo aaliensis hann. Døtten, Vang, Oppland, Norge. 16.06.2008. Leg. Kai Berggren.

Biologi

Arten er påtruffet i frodige kanter og steder der det forekommer mjelt (Astragalus). De voksne insektene oppsøker blomster, spesielt skjermplanter (Apiaceae).

Vertsplanten er ukjent, men den er funnet i assosiasjon til erteplanter innen slekten Astragalus.

Arten kan påtreffes fra juni og ut i juli, avhengig av år, breddegrad og høyde over havet.

Norsk utbredelse

Arten er utbredt i fjellområder i Sør- og Nord-Norge. I Sør-Norge er den kun kjent fra noen få steder, mens den ser ut til å være noe mer utbredt i Nord-Norge. Kunnskapsstatusen rundt denne artens utbredelse i Norge er forholdsvis mangelfull.

Global utbredelse

I Europa er dette først og fremst en fjellart som forekommer i Alpene. Ut over dette er den kjent fra Sverige og Finland.

Referanser

Kiær H (1898). Uebersicht der phytophagen Hymenopteren des arktischen Norwegens. Tromsø Mus. Aarsh. 19 (1896), 13–112.

Strand E (1898). Coleopterologiche und hymenopterologische Untersuchungen in Hallingdal und Lyngör (Norwegen) 1897. Arch. Math. Naturv. 1896/97 (6), 65–83.